OFERUJEMY ZOBACZ JAKIE OFERUJEMY USŁUGI

Pozwolenie na budowę / zgłoszenie


Firma podejmuje się przeprowadzenia klienta przez proces uzyskania pozwolenia na budowę. W imieniu klienta załatwia wszelkie formalności urzędowe, od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, poprzez uzgodnienia wymaganych przyłączy, zjazdu na działkę, innych wymaganych uzgodnień do złożenia kompletnego projektu budowlanego do starostwa. Ostatni etap pracy dla Państwa kończy się wraz z uprawomocnieniem się decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, firma oferuje także przeprowadzenie formalności przed rozpoczęciem budowy w trybie zgłoszenia.

Firma 3KR uzyskuje dla Państwa między innymi:

  • decyzje o warunkach zabudowy
  • wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
  • mapy do celów projektowych
  • warunki przyłączeniowe mediów
  • decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
  • oświadczenie o przyłączeniu do dróg lądowych