Zobacz co aktualnie projektujemy

Projekt zespołu hali stalowych w Miłogoszczy

Wykonujemy projekt wykonawczy konstrukcji  zespołu hali stalowych o rozpiętości 14m i 11m.

Czytaj dalej

Projekt budynku handlowego z lokalem mieszkalnym w Pisarzowicach

Obecnie wykonujemy kompleksowy projekt budynku handlowego z lokalem mieszkalnym w Pisarzowicach.

Czytaj dalej

Projekt wykonawczy najazdów na wagę samochodową w Dąbrowie Górniczej.

Wykonujemy projekt wykonawczy najazdów na wagę samochodową dla pojazdów o maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 60 ton.

Czytaj dalej

Przebudowa wraz nadbudową i remontem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kleczy Górnej

Czytaj dalej

Obecnie wykonujemy...

Kompleksowy projekt budynku magazynowo-biurowego przy ul. Płk Dąbka w Krakowie

Projekt rozbiórki części kamienicy zabytkowej w Katowicach. Projekt konstrukcji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kętach. Projekt przebudowy i remontu części budynku handlowego przy ul. Balickiej w Krakowie. Projekt indywidualny budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Gaik w Krakowie.

Czytaj dalej

podpowiadamy jak...

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać pozwolenie na budowę?

Zgodnie z art. 33 ust.2.  ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane do wniosku o pozwolenie na budowę  budynku należy dołączyć: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem projektantów o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jeżeli działka, na której planujemy...

Czytaj dalej