Porady Podpowiadamy jak...

podpowiadamy jak...

Kiedy dom jednorodzinny potrzebuje pozwolenia na budowę?

Nie zawsze wymagane jest pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego.

Dom jednorodzinny może być wybudowany na zgłoszenie, czyli szybciej niż trwają formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jeżeli Starostwo powiatowe w ciągu 21 dni od złożenia kompletu dokumentów na zgłoszenie, nie zgłosi sprzeciwu, można rozpocząć budowę.

Muszą być jednak spełnione określone warunki. Tzw. obszar oddziaływania budynku, określony przez Projektanta, nie może wykraczać poza granicę działki Inwestora.

Taka sytuacja ma miejsce, gdy dom zlokalizowany jest bliżej granicy sąsiada niż 4m ścianą z oknami lub bliżej niż 3m ścianą bez okien czy drzwi. A przepisy wykonawcze ustawy Prawo Budowlane dopuszczają taką lokalizację budynków jednorodzinnych:

– dla działek o szerokości mniejszej niż 16m, można budować w granicy ścianą bez otworów lub w odległości min. 1,5m ścianą z oknami

– dla budynków przylegających całą powierzchnią ściany  do ściany budynku  na działce sąsiedniej (np. bliźniak), można sytuować dom bezpośrednio w tej granicy

– w przypadku rozbudowy domu istniejącego stojącego bliżej granicy sąsiada niż 4m ścianą z oknami lub bliżej niż 3m ścianą bez otworów,  można zachować  te mniejsze odległości i powiększyć  dom, jeżeli w pasie 3m od granicy zostaną zachowane dotychczasowe wymiary budynku

– można również nadbudować  dom jednorodzinny stojący bliżej granicy sąsiada niż standardowe 4m z otworami (3m bez otworów) o jedno piętro, nie należy tylko wykonywać w nowej, nadbudowanej ścianie otworów w odległości mniejszej niż 4m od granicy  sąsiada

Jeżeli planujemy budowę domu, którego ściany lub dach będą rozprzestrzeniające ogień, np. drewniany z bali lub kryty strzechą, standardowe odległości od granicy są niewystarczające. Należy usytuować dom zgodnie z  przepisami pożarowymi – 12m od budynku murowanego na sąsiedniej działce i aż 16m od budynku drewnianego.

W powyższych przypadkach, obszar oddziaływania obejmuje działki sąsiednie i należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Również nie wybudujemy na zgłoszenie, jeżeli projektowany budynek powoduje zacienienie, ogranicza dopływ światła słonecznego  do  budynku na działce sąsiedniej. Analizy zacienienia dokonuje Projektant.

Wykroczenie poza obszar oddziaływania może także spowodować budowa studni wody pitnej, przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba na działce. Jeżeli na sąsiedniej działce zlokalizowana jest studnia z wodą pitną, a chcemy wybudować przydomową oczyszczalnię, poletko  rozsaczające kanalizacji, czy studnia chłonna muszą znajdować się  w odległości 30m od studni wodociągowej, szambo od studni w odległości 15m.

Na zgłoszenie nie wybudujemy także budynków, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000.